Tivi LCD tiếp tục hút hàng

Lượng tivi LCD tiêu thụ được trong ba tháng đầu năm đã bằng gần một phần ba tổng doanh số cả năm 2008, mang lại tín hiệu thị trường khởi sắc trong điều kiện khủng hoảng kinh tế cho nhiều doanh nghiệp điện tử VN.

Share :

Viết bình luận