Đế xoay cho máy GLL

Thương hiệu :

Giá 350.000₫

Đế xoay cho các dòng máy cân mực laze GLL 3-15, GLL 3-50

Hotline: 0989082004