Chân rung máy GSS1400

Thương hiệu :

Giá 55.000₫

Chân rung máy chà BOSCH GSS 1400