Máy cắt đa năng GOP 30-28 Máy cắt đa năng GOP 30-28
Dây phun áp lực 3m Dây phun áp lực 3m
Dây phun áp lực 5m Dây phun áp lực 5m
Pin 12V 1.5Ah 1607A3504A Pin 12V 1.5Ah 1607A3504A
Đế xoay cho máy GLL Đế xoay cho máy GLL
Bộ đỡ GSA 1100E Bộ đỡ GSA 1100E
Bộ bánh răng GWS 6-100 Bộ bánh răng GWS 6-100
Đầu chụp GBH 2-26 DFR Đầu chụp GBH 2-26 DFR
Công tắc GBH 2-18RE Công tắc GBH 2-18RE
Chân rung máy GSS1400 Chân rung máy GSS1400